Een open ontmoeting op weg met de profeten om de Messias te leren kennen

AL Massira Nederland - Vlaanderen

المسيرة = al-massira: een reis met een doel

Agenda

Al Massira Nederland-Vlaanderen organiseert regelmatig trainingen waarin je leert hoe je een reis kunt maken met je vrienden.

 

Al Massira is een reis

In het Bijbelboek Lukas staat geschreven dat Jezus de Messias een reis maakte naar een dorp genaamd Emmaüs, samen met twee vrienden die worstelden met enkele grote vragen en die antwoorden probeerden te vinden. Aan de hand van de boodschappen en tekenen die God heeft gegeven via de oude profeten gaf hij antwoord op de vragen die ze hadden.

Al Massira heeft tot doel om een soortgelijke reis te maken met een kleine vriendengroep om de antwoorden te ontdekken op de vragen van onze wereld in deze tijd en om de identiteit van de Messias te laten zien.

Een kleine indruk

Video afspelen

Voor zoekenden en gelovigen

Wil jij graag het evangelie delen met anderstaligen op een manier die aansluit bij hun cultuur? Dan vind je in Al Massira een fantastische manier om dat te doen. Je maakt een chronologische reis door de Bijbel om uiteindelijk bij Jezus de Messias uit te komen. Daarmee volg je het voorbeeld van Jezus zelf die met de twee vrienden uit het dorp Emmaüs mee wandelde.

De reis wordt enorm gewaardeerd, zowel door mensen die geïnteresseerd zijn in wat de Bijbel leert als door hen die in de boodschap van de Bijbel geloven.

Al Massira Training

Wat houdt de al Massira cursus precies in? Hoe kun je een reis met een groepje beginnen? Waar moet je op letten als je groepsdiscussies wilt voeren met mensen uit andere culturen en met andere religieuze achtergronden?

Tijdens een dynamische training met onder- wijs, discussies en groepsoefeningen word je wegwijs gemaakt met alle facetten van de Al Massira cursus.